UK based

Prices for UK customers are listed inc 20% VAT

Prices for other countries, inc EU, are ex VAT. 

Métallurgique draaistellen

KASTENLOK INDEX

Métallurgique bogies

Het Métallurgique draaistel is een eigen ontwikkeling van de Tramfabriek. Het is zo ontworpen dat het flexibel en praktisch is.  De koppeling is los van het draaistel en heeft het verschillende centreergaatjes, waardoor je de afstand van de koppelhaak naar wens kan aanpassen.  De schorten met alle details is een vouwwerkje  en worden op het draaistel gesoldeerd of gelijmd.


H0e/009 Bouwpakket met twee H0e draaistellen, 7 mm schijfwielen (4) en 2 Tramfabriek Draaipuntkoppelingen.

H0m Bouwpakket met twee H0m draaistellen, 7 mm schijfwielen (4) en 2 Tramfabriek Draaipuntkoppelingen.

H0 Bouwpakket met twee H0m draaistellen, 7 mm schijfwielen (4) en 2 Tramfabriek Draaipuntkoppelingen.

De bovenrand van een zijde is het enige fijne onderdeel dat gesoldeerd of geplakt moet worden, de drie onderste stukje hoeven alleen gebogen te worden (op de voorbeeldfoto links heb ik alles gesoldeerd, maar het geverfde exemplaar rechts niet). Daarna kan het geheel op het draaistel geplakt of gesoldeerd worden. Met een 25 Watt soldeerbout en soldeerpasta zit het geheel (bij mij dan) in een half uur in elkaar. Het rijtuig zelf bouwen is een eitje en een plezier, daar hoeft u geen vrees voor te hebben.


Complete inhoud van een draaistellen kit:

- Messing etsplaat voor twee draaistellen, inclusief ringetjes om juiste hoogte af te stellen

- 4 assen met 7 mm schijfwielen

- 2 Tramfabriek Draaipuntkoppelingen

H0m kit

The Métallurgique bogie is a development of the Tramfabriek.  It is designed in a way that it’s flexible and practical. The coupling is separate from the bogie and has several centre holes. This way you can set the distance of the coupling hook for any other carriage.  The side skirts with all the detailing has to be folded and can be glued or soldered on the bogie.H0e/009 kit with two bogies, 7 mm disc wheels (4) and 2 Tramfabriek Centre Point Couplings.

H0m kit with two bogies, 7 mm disc wheels (4) and 2 Tramfabriek Centre Point Couplings.

H0 kit with two bogies, 7 mm disc wheels (4) and 2 Tramfabriek Centre Point Couplings.

The bogie is a etched brass kit, where you need to do a bit of soldering. The top edge of  a side is the only fine detail that has to be soldered or glued, the three bottom ones only folded (on the picture at the left, I soldered everything, but on the painted bogie on the right not). Then the assembly can be glued or soldered on the bogie. With a 25 Watt soldering iron and soldering paste it should take about half an hour to get the whole thing together (well, I do). Building the carriage is a piece of cake and a joy, you don’t need to be worried with that.


Contents of a bogies kit:

- Brass etch for the two bogies, including rings to adjust the correct height

- 4 axles with 7 mm disc wheels

- 2 Tramfabriek Centre Point Couplings

H0m kit

•