HOME

Het Métallurgique draaistel is een eigen ontwikkeling van de Tramfabriek. Het is zo ontworpen dat het flexibel en praktisch is.  De koppeling is los van het draaistel en heeft het verschillende centreergaatjes, waardoor je de afstand van de koppelhaak naar wens kan aanpassen.  De schorten met alle details is een vouwwerkje  en worden op het draaistel gesoldeerd of gelijmd.

 

MET1 Bouwpakket met twee H0m draaistellen, 7 mm schijfwielen en Greenwich koppelingen

€15

The Métallurgique bogie is an own development of the Tramfabriek.  It is designed in a way that it’s flexible and practical. The coupling is separate from the bogie and has several centre holes. This way you can set the distance of the coupling hook for any other carriage.  The sideskirts with all the detailing has to be folded and can be glued or soldered on the bogie.

 

MET1 H0m kit with two bogies, 7 mm disc wheels and Greenwich couplings

€15

De bovenrand van een zijde is het enige fijne onderdeel dat gesoldeerd of geplakt moet worden, de drie onderste stukje hoeven alleen gebogen te worden (op de voorbeeldfoto links heb ik alles gesoldeerd, maar het geverfde exemplaar rechts niet). Daarna kan het geheel op het draaistel geplakt of gesoldeerd worden. Met een 25 Watt soldeerbout en soldeerpasta zit het geheel (bij mij dan) in een half uur in elkaar. Het rijtuig zelf bouwen is een eitje en een plezier, daar hoeft u geen vrees voor te hebben.

 

Complete inhoud van de H0m draaistellen kit: 

- Messing etsplaat voor twee draaistellen, inclusief ringetjes om juiste hoogte af te stellen

- 4 assen met 7 mm schijfwielen

- Eén paar Greenwich koppelingen (vouwkit)

The bogie is a etched brass kit, where you need to do a bit of soldering. The top edge of  a side is the only fine detail that has to be soldered or glued, the three bottom ones only folded (on the picture at the left, I soldered everything, but on the painted bogie on the right not). Then the assembly can be glued or soldered on the bogie. With a 25 Watt soldering iron and soldering paste it should take about half an hour to get the whole thing together (well, I do). Building the carriage is a piece of cake and a joy, you don’t need to be worried with that.

 

Contents of the H0m bogies kit: 

- Brass etch for the two bogies, including rings to adjust the correct height

- 4 axles with 7 mm disc wheels

- One pair of Greenwich couplings (folding kit)

(Uiteindelijke product is messing. Meegeleverde schorten niet afgebeeld.)

(Final product is brass. Supplied skirts not pictured here)