De Tramfabriek is afwezig van 13 tot 16 oktober 2019. Geplaatste bestellingen worden bij terugkomst afgehandeld. 

The Tramfabriek is away from 13 to 16 of October 2019. Orders placed will be processed when we return.

KASTENLOK INDEX

Mini luidsprekers    Miniature speakers

- 8Ω luidsprekers, komen met twee klankkasten (3 en 6 mm hoog). 

- Krachtig geluid, perfect voor kleine modeltrams en -treinen

- 8Ω speakers, come with two resonator boxes (3mm and 6mm high)

- Powerful sound, perfect for small model trams and trains.

Toepassing van de 8 x 12 mm luidspreker in een klein 1:87 model.

Application of 8 x 12 mm speaker in a small 1:87 model.

Toepassing van de 9 x 16 mm luidspreker in een klein 1:87 model.

Application of 9 x 16 mm speaker in a small 1:87 model.