De Tramfabriek is afwezig van 21 tot 26 augustus 2019. Geplaatste bestellingen worden bij terugkomst afgehandeld. 

The Tramfabriek is away from 21 to 26 of August 2019. Orders placed will be processed when we return.

KASTENLOK INDEX

Mini luidsprekers    Miniature speakers

- 8Ω luidsprekers, komen met twee klankkasten (3 en 6 mm hoog). 

- Krachtig geluid, perfect voor kleine modeltrams en -treinen

- 8Ω speakers, come with two resonator boxes (3mm and 6mm high)

- Powerful sound, perfect for small model trams and trains.

Toepassing van de 8 x 12 mm luidspreker in een klein 1:87 model.

Application of 8 x 12 mm speaker in a small 1:87 model.

Toepassing van de 9 x 16 mm luidspreker in een klein 1:87 model.

Application of 9 x 16 mm speaker in a small 1:87 model.