KASTENLOK INDEX

H0m

H0e

Updated 9 JAN 2024

Prototype. 

A

B

Er worden geen nieuwe bestellingen voor kant en klaar modellen aangenomen.

No new orders for a Ready to roll model are being accepted.

ANALOG

-

€295

DCC

-

€340

-

€440

DCC SOUND 

DCC and DCC sound includes Powerpack.

All prices ex 20% VAT. (VAT applicable to UK customers only)

Stoomlocomotief HTM 8 behoort tot een serie van zes exemplaren. De Machinefabriek Breda v/h Backer & Rueb leverde de loc in 1904 aan de Haagse Tramwegmaatschappij. In 1925 nam de NZHTM de loc over voor de lijn Leiden-Heemstede. Bij beide bedrijven is het de electrificatie die de inzet van de stoomloc op termijn overbodig maakt. Via een metaalhandel komt de loc in 1933 in Hoensbroek terecht en wordt daar als industrieloc ingezet en grondig verbouwd.


Vanaf 1962 keert de loc terug bij zijn bouwer, de Machinefabriek Breda. Eerst wordt ze als monument opgesteld en later door een werkgroep gerestaureerd. Vanaf 1988 keert ze in dienstvaardige toestand terug op de tramrails in de steden Rotterdam en Den Haag. Na 1989 keert de loc niet meer terug in het stadsbeeld en enkele jaren later wordt de loc aangekocht voor de collectie van de Museumstoomtram. Op 12 september 1996 arriveert de loc in Hoorn en wordt in 2001 met de restauratie van de locomotief begonnen. Op 22 mei 2006 wordt de locomotief weer in dienst gesteld.


De Tramfabriek zal deze Haagse stoomtram aanbieden zoals deze nu rijdt bij de SHM. Het zal te verkrijgen zijn in H0e, H0m en H0.

Steam locomotive HTM 8 is part of a serie of six. The Machinefabriek Breda v/h Backer & Rueb built and delivered the loco in 1904 to the tramway company from the Hague, the Netherlands. In 1925 it came in service with the NZHTM for its service from Leiden-Heemstede. At both companies it was electrification of the network that ended the use of steam. In 1933, through a demolition company the loco ends up in Hoensbroek and is being used as industrial locomotive, being extensively revised.


 In 1962 the engine returns to its builder, the Machinefabriek Breda. First she is displayed as a monument and later restored. From 1988 she returns in service on the tracks in Rotterdam and the Hague. After 1989 the loco does not return in the cities and a few years later she is bought by the Museum Steam Tram (SHM). On the 12th of September 1996 the loco arrives in Hoorn, after which in 2001 she is restored for the second time. On the 22th of May 2006 the historic tram locomotive is back in service and still driving today between Hoorn and Medemblik.


The Tramfabriek will offer this steam tram from the Hague as it is currently in service at the SHM. It will be available in H0e, H0m and H0.

Bron/source: http://www.stoomtram.nl/

SPECIFICATIES VAN HET MODEL

• Kast van geëtst nieuwzilver

• Losse onderdelen gegoten in messing en tin

• Accuraat gedetailleerde ketel geprint in 3D

• Compleet en reeds rijdend gebouwd brass motorblok met befaamde riemaandrijving, waarmee het langzaam rijden erg mooi gaat.

• 9 mm schijfwielen met geïnstalleerde koppelstangen.

• Koppelbaar met o.a. Egger-Bahn, Liliput H0e, Tillig, Minitrains etc


DE AANDRIJVING

De in-huis ontwikkelde aandrijving is op zichzelf al speciale aandacht waard. Een klokanker motor, zoals u gewend bent van bijv. Faulhaber, en de riemaandrijving, gebouwd rondom een messing frame zorgen voor een perfecte lopende aandrijving. De tram kan voorbeeldgetrouw langzaam het station binnen rijden.

13,8 mm aandrijving getoond als voorbeeld

13.8 mm drive shown as an example

SPECIFICATIONS OF THE MODEL

• Outer case of etched nickel silver

• Small parts cast in brass and pewter

• Accurate and fine detailed boiler, printed in 3D

• Complete and built brass engine with famous belt drive technology. This locomotive can go realistically slow.

• 9 mm disc wheels with fitted and coupling rods

• Standard coupling, compatible with Egger-Bahn, Liliput H0e, Tillig, Minitrains etc.

THE DRIVE

Only the in-house built drive is already worth your special attention. A coreless motor, similar to fx Faulhaber, and the belt drive are built around a brass frame. This all guarantees an excellent ride. The tram can pull slowly into the station with prototypical speed.

VOLLEDIG ZELFBOUWPAKKET

KIT

Schrikt u niet terug om acht wandjes van 0.3mm dik in elkaar te zetten en het dak licht in vorm te buigen,  dan is het volledige zelfbouwpakket iets voor u. Door gebruik makend van de tabjes die in de bodemplaten schuiven is het niet erg moeilijk, maar het is geen beginnerswerk. Maar net als bij de andere pakketten is de aandrijving al volledig gebouwd.


Specificaties van het bouwpakket:

• Nieuwzilveren onderdelen los geleverd.

• Losse onderdelen zelf te monteren (naar keuze te solderen of lijmen).

• 3D print van ketel is reeds ontvet van de was van het productieproces, maar nog niet geverfd.

 • Compleet gebouwde aandrijving met schijfwielen en gemonteerde koppelstangen.

• Nummer- en naamplatenset voor HTM 8 ‘Ooievaar’ inbegrepen.

• Wordt geleverd in hard plastic presentatiedoosje.


Verf wordt niet meegeleverd. Een bouwhandleiding en verfadvies wordt hier gepubliceerd.

Dit model is in ontwikkeling. Zodra er meer zicht is wanneer de levering kan gaan beginnen, zal dit via de nieuwsbrief en op deze website gemeld worden. Wilt u dus snel op de hoogte zijn van de verkrijgbaarheid van het model, meldt u zich dan nu aan voor de nieuwsbrief als u dat nog niet gedaan heeft. 


Een digitale tram kan ook op een analoge baan rijden.

U betaalt nog niet als u een reservering plaatst. Alleen bij uitlevering.

When you are not afraid of putting 0.3 mm thin walls together and to shape the roof, then this Do It Completely Yourself kit is for you. Using the tabs, putting the panes together isn’t difficult, but I don’t think it is something that someone with no experience in soldering will be comfortable with. But just as with the above offerings, the drive is completely build.


Specifications of the kit:

• Nickel silver parts

• Small parts to fit yourself (choice of soldering or glueing)

• 3D printed boiler with wax of production process already removed, not painted yet

• Completely build drive with 9 mm disc wheels and fitted coupling rods.

• Names and number plates for HTM 8 ‘Ooievaar’ included. 

• Delivered in plastic presentation box


Paint is not part of the kit. A detailed building instruction and advise on paints to use will be published on this website.

This model is still in development. When the release date is known, this will be published in the Tramfabriek Newsletter and on this website. If you want be hear first about the availability, subscribe to the Tramfabriek newsletter if you haven’t done so already.


A tram with DCC can also run on analog track.


You don’t have to pay yet when pre-ordering! Only when model is ready for you.